Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Публічна інформація

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
Про дотримання чинного законодавства щодо отримання, використання та обліку благодійних (доброчинних)

внесків від юридичних та фізичних осіб

Наказ №333 від 31.10.2016 "Про дотримання чинного законодавства щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків від юридичних та фізичних осіб"

Розпорядження Міського Голови Ю. Вілкула № 200-р від 24.10.2016 "Про дотримання вимог законодавства у сфері здійснення благодійної діяльності в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах міста"

Наказ Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради "Про прозорість та відкритість діяльності закладів освіти" від 19.10.2017р. № 346

Наказ КЗШ № 122 від  26.10.2017 р. № 99/1 «Про прозорість та інформаційну відкритість діяльності КЗШ№122»

 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про освіту

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38-39, ст.380)

{Закон визнано таким, що відповідає Конституції України (є конституційним), згідно з Рішенням Конституційного Суду № 10-р/2019 від 16.07.2019}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 2657-VIII від 18.12.2018, ВВР, 2019, № 5, ст.33
№ 2661-VIII від 20.12.2018, ВВР, 2019, № 5, ст.35
№ 2704-VIII від 25.04.2019, ВВР, 2019, № 21, ст.81
№ 2745-VIII від 06.06.2019, ВВР, 2019, № 30, ст.119
№ 392-IX від 18.12.2019, ВВР, 2020, № 24, ст.170
№ 463-IX від 16.01.2020, ВВР, 2020, № 31, ст.226
№ 540-IX від 30.03.2020, ВВР, 2020, № 18, ст.123
№ 725-IX від 18.06.2020, ВВР, 2020, № 46, ст.395
№ 910-IX від 17.09.2020, ВВР, 2020, № 51, ст.491
№ 978-IX від 05.11.2020
№ 1357-IX від 30.03.2021
№ 1369-IX від 30.03.2021}

матеріали сайту https://zakon.rada.gov.ua

 


 

 

Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.

2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності - на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:

-статут закладу освіти;

-ліцензії на провадження освітньої діяльності;

-сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти;

-структура та органи управління закладу освіти;

-кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;

-освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

-територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти);

-ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;

-мова (мови) освітнього процесу;

-наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);

-матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);

-напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти);

-наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання;

-результати моніторингу якості освіти;

-річний звіт про діяльність закладу освіти;

-правила прийому до закладу освіти;

-умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

-розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти;

-перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;

-правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти;

-план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

-порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;

-порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування);

-інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

3. Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

4. Інформація та документи, передбачені частинами другою і третьою цієї статті, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.

5. Перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення закладами освіти, може визначатися спеціальними законами.

 

матеріали сайту zakon.rada.gov.ua

Докладніше:https://kodeksy.com.ua/pro_osvitu/statja-30.htm